Choose a language
Use Arthive in the language you prefer
Sign up
Create an account
Register to use Arthive functionality to the maximum

Artwork - Coolest Face

Graphics, 10.1×15.2×10 cm

Description of the artwork «Artwork - Coolest Face»

Thực hiện bởi: Phạm Đức Trí

© Tất cả các tác phẩm nghệ thuật của tôi đều được bảo vệ theo luật của bản quyền quốc tế và không được phép tải xuống, tái tạo, sao chép, truyền tải hoặc thao tác mà không có sự cho phép bằng văn bản của tôi. Bản quyền đã được đăng ký. Vui lòng liên hệ với tôi tại email: ductri.artist@gmail.com, nếu bạn thực sự muốn mua hoặc sử dụng bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào của tôi. Nếu nội dung của tôi được tải lên một cách khác, đó là phạm vi bản quyền của tôi,

mặc dù là một con người thụ động, luôn cố gắng hết sức để tiết kiệm năng lượng, Hōtarō sở hữu khả năng suy luận thường xuyên quyết định những bí ẩn cho bạn tò mò của mình.
Không Reup!
I like0 To the selection0
Comments0
About the artwork

This artwork has been added by Arthive user, if it violates copyright please tell us.

Art form: Graphics

Technique: Collage

Materials: Paper

Size: 10.1×15.2×10 cm

Location: Hồ Chí Minh