Choose a language
Use Arthive in the language you prefer
Sign up
Create an account
Register to use Arthive functionality to the maximum

Onepie

Painting, 09.03.2018, 14×14×5 cm

Description of the artwork «Onepie»

C.h.ó nào bảo t bênh bạn còn sĩ diện ? Xin lỗi nhóc ? Kháng không về thằng Vũ nó rút chả sướng bỏ con m.ẹ mày ra ? T sĩ diện chỗ nào nói xem ? Định nghĩ sĩ diện đi - chuẩn bị lên gg tra sĩ diện là gì này :))) ? Đi hỏi những người hỗ trợ bản quyền xem nó có khỏi noti kháng hay không rồi quay lại đây nói chuyện với tụi t :))). Cãi ít thôi, nói không não lại khóc :))). Đã ngu cứ thích thể hiện, còn ranh con nào vào post anh ẳ.n.g trước phải tự biết 🙂.
I like0 To the selection0
Comments0
About the artwork

This artwork has been added by Arthive user, if it violates copyright please tell us.

Art form: Painting

Date of creation: 09.03.2018

Size: 14×14×5 cm

Location: Alma Gore