Tiiriopp

Nghiêm Tuấn Vũ • Photography, 1×1×1 cm
Comments
0
About the artwork
This artwork has been added by an Arthive user, if it violates copyright please tell us.
Art form: Photography
Size: 1×1×1 cm

Description of the artwork «Tiiriopp»


Ảnh: Nghiêm Tuấn Vũ
Art, Thiết kế, chụp ảnh và chỉnh sửa bởi Nghiêm Tuấn Vũ
Số điện thoại/fax liên hệ: +84 123456678
Liên hệ với tôi E-mail: nghiemtuanvu1@gmail.com
Địa chỉ vật lý: hồ chí minh, vietnam

© THÔNG BÁO BẢN QUYỀN
Toàn bộ Arthive website thuộc bản quyền của Nghiêm Tuấn Vũ. Có bản quyền. Không được sao chép hoặc sao chép toàn bộ hoặc một phần bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản rõ ràng hoặc trừ khi có ghi chú cụ thể trên trang web. Một số hình ảnh hoặc tài liệu nhất định có trên trang web có thể là tài sản có bản quyền của người khác, thừa nhận các quyền được cung cấp. Tất cả các tài liệu như vậy được sử dụng với sự cho phép của chủ sở hữu.

© ️Bản quyền và được bảo vệ bởi Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số DMCA. Những bản sao được coi là sử dụng lại nội dung của Nghiêm Tuấn Vũ sẽ bị xóa.

©️ 2018l - Bản quyền thuộc về Nghiêm Tuấn Vũ. Mọi quyền được bảo lưu | Ảnh thuộc bản quyền tại Digital Millennium Copyright Act của DMCA.com.

Mọi hành vi sao chép hoặc sử dụng lại nội dung của tôi để đăng đi nơi khác đều là vi phạm bản quyền!
Comments