Vadim
Nikolayevich Polovinkin

Russia • Nizhniy Novgorod • born in 1966 • artist