Marksen
Yakovlevich Gaukhman-Sverdlov

Russia • 1929−1997