Vyacheslav
Nikolayevich Kozlov

Russia • 1923−1988