Leonty
Filippovich Koshtelanchuk

Russia • 1914−1984
biography

No publications