Valentina
Mikhailovna Markushina

Russia • born in 1937