Porfiry
Mikhailovich Mikhailov

Russia • 1903−1969