Vyacheslav
Pavlovich Rassokhin

Russia • 1937−1998