Vasily
Vasilievich Rozhdestvensky

Russia • 1884−1963