Vyacheslav
Ivanovich Morozov

United States • born in 1937