Natalia
Alexandrovna Denisova (Chikalova)

Russia • 1917−1970