Elizaveta
Nikolaevna Zvantseva (Zvantsova)

Russia • 1864−1921