Lidia
Alexandrovna Kartasheva (Kartashova)

Russia • born in 1930