Irina
Nikolaevna Kichanova (Lifshits)

Russia • born in 1918