Efim
Vasilyevich Chestnyakov (Samuilov)

Russia • 1874−1961
exhibition

The artist has not yet had any exhibitions