Efim
Vasilyevich Chestnyakov (Samuilov)

Russia • 1874−1961