Vera
Fedorovna Shukhaeva (Gvozdeva)

Russia • 1895−1979