Arseniy
Nikolayevich Chistoserdov

Russia • 1888−1961