Mikhail
Alexandrovich Shaposhnikov

Ukraine • 1909−1989