Vyacheslav
Mikhailovich Klochkov

Russia • born in 1939