Elena
Alexandrovna Rukavishnikova

Russia • born in 1929