Nina
Alexandrovna Salikhova (Melnikova)

Russia • born in 1935