Nadezhda
Vladimirovna Khvoshchinskaya

Russia • born in 1886