Yuri
Georgievich Kulesha

Russia • born in 1902
biography

No publications