Vyacheslav
Leonidovich Kondratev

Russia • 1920−1993