Riza-yi-Abbasi

Iran • Ostan-e Esfahan • 1565−1635
biography

No publications