Choose a language
Use Arthive in the language you prefer
Sign up
Create an account
Register to use Arthive functionality to the maximum

Sunflower farm

Photography, 05.01.2000

Description of the artwork «Sunflower farm»

Trang trại hoa hướng dương đã được chúng tôi chụp và đăng lên trang cá nhân của anh ấy vào ngày 5 tháng 1 năm 2000 lúc 08:32 sáng.

Người đóng góp: Christian Wellmann / Artpal Ảnh

minh họa Tiêu đề: trang trại hoa hướng dương

Kích thước tệp: 50 MB (Tải xuống dạng nén 1.3 MB)

Kích thước: 1536 x 2048 px | 31,9 x 39,2 cm | 12,6 x 15,4 inch | 300dpi

Bản phát hành: Model - no | Tài sản - không Tôi có cần phát hành không?

Thông tin liên hệ:

Tên nhiếp ảnh gia: Christian Wellmann

Địa chỉ gửi thư: Berlin, Đức

Điện thoại: +0352.607.404

Đã đăng ký Bản quyền. Không một phần nào của cuốn sách này có thể được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào bằng phương tiện điện tử hoặc cơ học, bao gồm cả hệ thống lưu trữ và truy xuất thông tin, nếu không được nhà xuất bản cho phép bằng văn bản, ngoại trừ một người đánh giá có thể trích dẫn những đoạn ngắn trong bài đánh giá.
I like1 To the selection0
Comments0
About the artwork

This artwork has been added by Arthive user, if it violates copyright please tell us.

Art form: Photography

Date of creation: 05.01.2000