Alexandra
Chernyaeva-Ishchenko

Russia • Primorskiy Kray • born in 1982 • artist