Jaroslawler Kunstmuseum

Yaroslavl, VOLZHSKAYA Naberezhnaya, 23