Vyatka art Museum. V. M. Vasnetsov and A. M. Vasnetsov

Karl Marx, 70, Kirov

Museum's collection