Sign up
Vyacheslav Andreevich Fedorov
"Olkhon island", 1962. K/m, 50х35
"Spring in Gelnica", 1978., x/m, 50 × 80
"Suzdal", 1974, x/m, 40х29,5
"Haymaking", 1965., K/m, 46х68.5
Etude "Vyshnevolotskiy gateway", 1951, K/m, 23х35
To post comments log in or sign up.