State Vladimir-Suzdal history-architectural and art Museum-reserve

Bolshaya Moskovskaya street, 43, Vladimir