Zhamtsyn
Tsend-Ayush

Mongolia • born in 1927
biography

No publications