National Museum of China

16 E Chang an Ave, Dongcheng, China, Beijing