Мария
Константиновна Башкирцева

Russia • 1860−1884