Slovak national gallery

Rázusovo nábr. 199/2., Bratislava